Logo


Porady
Baner

Formy świadczenia usług

Powrót Powrót Powrót Powrót
Usługi świadczone są w następujących formach:

ustne porady prawne,


prowadzenie negocjacji,


pisemne opinie i analizy prawne, sporządzanie umów,


reprezentacja przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego, przed wszystkimi sądami powszechnym i administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,


stała obsługa prawna.


Baner